Home

Ronnie Veldkamp (1954) heeft biologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), studierichting ornithologie, met als bijvak ecologie. Na zijn studie heeft hij zich gespecialiseerd in de voedselecologie van de aalscholver en langjarig onderzoek verricht naar het foerageergedrag van deze viseter. Ronnie heeft een omvangrijke database opgebouwd van het voedselpatroon van de aalscholver en heeft hierover diverse keren gepubliceerd, onder meer in wetenschappelijke tijdschriften zoals Limosa en Ardea.

Design by: h-design